033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00

Odnos sa upraviteljima

Prema Zakonu o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama obaveza upravitelja zgrada je održavanje zajedničkih dijelova kućnih instalacija grijanja i to:

  • razvodne mreže,
  • vertikala,
  • radijatorskih veza zaključno sa radijatorskim ventilima,
  • radijatora u zajedničkim prostorijama,

obaveza vlasnika stanova:

  • održavanje radijatora u stanu.

Skrećemo pažnju da nisu dozvoljene nikakve samoinicijativne izmjene postojećih instalacija centralnog grijanja, jer to može izazvati probleme u kvalitetu grijanja drugih korisnika.

Za eventualne izmjene neophodna je saglasnost KJKP Toplana Sarajevo.

KJKP "Toplane - Sarajevo“, zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu i stručno osposobljenom kadru, veoma kvalitetno i profesionalno obavlja sve radove na instalacijama centralnog grijanja, kako jednostavne intervencije na zamjeni dotrajalih i nefunkcionalnih dijelova instalacija, tako i složene zahvate na rekonstrukciji vertikalne i horizontalne razvodne mreže.

Također, pružamo konsultantske usluge kao i usluge pregleda instalacija u objektu u cilju utvrđivanja uzroka lošijeg grijanja/negrijanja sa prijedlogom mjera za otklanjanje istih. Pružanje navedenih usluga prvenstveno se odnosi na stambene Upravitelje sa kojima imamo zaključenje Ugovore o tehničko-poslovnoj saradnji, odnosno Ugovore o hitnim intervencijama, ali po potrebi/zahtjevu iste pružamo i drugim stambenim Upraviteljima kao i korisnicima naših usluga u skladu sa važećim zakonskim propisima, internim aktima Preduzeća, te Cjenovnikom usluga KJKP "Toplane - Sarajevo“.

Upravitelji koji imaju ugovor sa Toplanama

R/B
UPRAVITELJ
ADRESA
BROJEVI TELEFONA
1 TIP-TOP FRANCUSKE REVOLUCIJE 99 429-585
2 JOBING GRADA KALGARIJA 3 464-545
3 STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA AUGUSTA BRAUNA 4/9 470-025; 442-015
4 HIDROMONTAŽA MUHAMEDA EF.PANDŽE 15 225-983
5 SARAJEVOSTAN Kolodvorska 12 276-690
6 FAMOS-GRADNJA 6. Aprila 3 514-001