033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00

Tenderi

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Nabavka antivirusnog softvera Sophos KP 40/17

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Pružanje notarskih usluga PR 03/18

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Pružanje hotelskih i ugostiteljskih usluga PR 02/18

ODLUKA O PONIŠTENJU NABAVKE

Pružanje usluga provođenja recertifikacijskog audita integrisanog sistema upravljanja KP 25/17

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Nabavka frekventnih pretvarača KP 39/17

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Nabavka gorionika i prateće opreme za kotlovnicu K-5 JNR 02/2017

ODLUKA O PONIŠTENJU NABAVKE

Pružanje usluga provođenja certifikacijskog audita integrisanog sistema upravljanja KP 25/17

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Nabavka sredstava za održavanje higijene KP 38/17

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Sanacija oštećenih asfaltnih površina KP 37/17

Stranica 1 od 28
Ukupno tendera: 275