033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00

Novosti

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

VLADA KANTONA SARAJEVO JE USKLADILA CIJENE CENTRALNOG GRIJANJA SA SMANJENOM CIJENOM PRIRODNOG GASA

INFORMACIJA

Priključak sportske dvorane na sistem KJKP "Toplane-Sarajevo"

INFORMACIJA

Aktivnosti KJKP “Toplane - Sarajevo” d.o.o. na pripremi za narednu sezonu grijanja u periodu od 01. do 30. juna 2017. godine

SASTANAK: Ministar Nenadić, predsjednica Jovanović i direktor Džubur

Smanjen broj predmeta u Općinskom sudu za naplatu potraživanja za isporučene usluge "Toplana"

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

VLADA KANTONA SARAJEVO UTVRDILA NOVE CIJENE CENTRALNOG GRIJANJA

ENERGA 2017

KJKP "Toplane – Sarajevo" d.o.o. učesnik Programske konferencije na Međunarodnom sajamu energetike

OBAVJEŠTENJE

VLADA KANTONA SARAJEVO USKLADILA CIJENE CENTRALNOG GRIJANJA SA POVEĆANOM CIJENOM PRIRODNOG GASA

INFORMACIJA

Izvještaj o rezultatima anketiranja korisnika

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Zvaničan završetak sezone grijanja za 2016/2017. godinu

Stranica 2 od 24
Ukupno novosti: 235