033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00

Novosti

DANFOSS U POSJETI TOPLANAMA

Predstavnici "Danfoss GES. m. b. h." u KJKP "Toplane – Sarajevo" d.o.o. održali trening instalatera mjerila toplotne energije

PRESS KONFERENCIJA

40 godina sa vama

40 GODINA SA VAMA

KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o.

INFORMACIJA

KJKP "Toplane - Sarajevo“ d.o.o. pustile u rad automatsku hidrauličnu optimizaciju rada u kotlovnici "Podvožnjak“ (MKR)

INFORMACIJA

Informaciju o usvajanju Izvještaja o poslovanju KJKP “Toplane - Sarajevo” d.o.o. za 2016. godinu od strane Skupštine KS

INFORMACIJA

Pripremljenost toplifikacionih sistema KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. za sezonu grijanja 2017/2018

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

KJKP "TOPLANE – SARAJEVO" D.O.O. POČINJU SA ISPORUKOM TOPLOTNE ENERGIJE

SPORAZUM O POSLOVNOJ SARADNJI

Sporazum o poslovnoj saradnji za oblast daljinskog očitanja mjernih mjesta u zgradama kolektivnog stanovanja

POSJETA DELAGACIJE GRADA GRACA

Delegacija austrijaskog grada Graca je u sklopu službene posjete Kantonu Sarajevo upriličene s ciljem nastavka saradnje u oblasti prostornog planiranja, zaštite zraka i okoliša bila u posjeti i KJKP “Toplane – Sarajevo”

INFORMACIJA

Priključenje objekta Finansijsko informatičke agencije i Ureda za reviziju institucija u FBiH na toplifikacioni sistem KJKP "Toplane - Sarajevo"

Stranica 1 od 24
Ukupno novosti: 237