033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00

Postrojenja

PODRUČNA JEDINICA NOVO SARAJEVO I

Šifra kotlovnice
Redni broj
Naziv kotlovnice
Adresa
Instalisana snaga 
MW
Angažovana snaga 
MW
Zagrijavana stambena površina 
m 2
Zagrijavana poslovna površina 
m 2
PS0101000000 1 Čengić Vila I Dž. Bijedića do br. 72 12 7.584 70,465.00 5,589.45
PS0108000000 2 Podvožnjak Ferde Hauptmana 42 14 10.861 73,075.70 14,398.87
PS0109000000 3 Pofalići Kolodvorska 1 19.3 15.2 80,454.15 69,224.57
PS0110000000 4 Živko Jošilo Ložionička 1 18 8.329 75,019.04 10,116.07
PS0111000000 5 Branka Blažek  Alojza Benca bb 18 11.49 122,109.51 15,471.16
      Ukupno 81.3 53.464 421,123.40 114,800.12

PODRUČNA JEDINICA NOVO SARAJEVO II

Šifra kotlovnice
Redni broj
Naziv kotlovnice
Adresa
Instalisana snaga 
MW
Angažovana snaga 
MW
Zagrijavana stambena površina 
m 2
Zagrijavana poslovna površina 
m 2
PS0102000000 6 Čengić Vila II Gradačačka 142 32.45 19.338 149,068.90 15,651.13
PS0103000000 7 Otoka Žrtava Fašizma 15 14 9.797 80,162.60 4,466.22
PS0106000000 8 Hrasno Trg Heroja do br. 34 42 29.637 267,169.96 27,435.64
PS0107000000 9 Lenjinova Grbavička do 8A 28 21.953 160,312.66 19,280.01
PS0116000000 10 Grbavica II Kemala Kapetanovića do br.34 7 5.765 41,649.56 8,467.09
      Ukupno 123.45 86.49 698,363.68 75,300.09

PODRUČNA JEDINICA CENTAR

Šifra kotlovnice
Redni broj
Naziv kotlovnice
Adresa
Instalisana snaga 
MW
Angažovana snaga 
MW
Zagrijavana stambena površina 
m 2
Zagrijavana poslovna površina 
m 2
PS0105000000 11 Koševo Patriotske Lige do br. 38 8.4 6.106 43,134.83 2,716.20
PS0114000000 12 Drvarska Nikole Kašikovića do br. 7 6 2.342 15,157.34 1,602.11
PS0115000000 13 B. B. Kidriča Franca Lehara do br. 3 2.8 1.41 11,572.40 2,932.00
PS0117000000 14 Skenderija Skenderija 22 5 2.388 14,679.60 4,987.79
PS0118000000 15 Zvijezda Čobanija 17 12 8.273 30,104.55 41,562.90
PS0119000000 16 Park Patriotske Lige 22 4 2.398 21,606.00 1,208.48
PS0120000000 17 Višnjik Bolnička 34 1.63 1.438 11,280.00 587.00
PS0128000000 18 Naselje Sunca Dalmatinska 13 1.63 0.764 6,806.00 0.00
PS0129000000 19 Livanjska B. Begića bb 1.86 1.161 8,671.00 1,698.29
PS0130000000 20 Mustafe Golubića Tina Ujevića 13 1.61 0.67 5,518.00 432.60
PS0131000000 21 Higijena J. Štadlera 14 0.85 0.605 4,397.20 71.00
PS0133000000 22 Zetra Alipašina bb 38.36 16.946 119,671.55 27,162.93
PS014500000000 23 "ŠIPAD-KOMERC" Isaka Samakovlije lamela do br. 3 0.54 0.205 5,179.53 0.00
PS014900000000 24 Garden - View Put mladih muslimana bb 0.57 0.5 3,611.16 0.00
      Ukupno 85.25 44.756 301,389.16 84,961.30
Krovne kotlovnice
PS0201000000 25 O-1 Jukićeva Jukićeva 124 0.45 0.3 2,646.00 22.00
PS0202000000 26 O-2 Jukićeva Jukićeva 130 0.45 0.334 2,631.00 40.00
PS0203000000 27 O-3 Jukićeva Jukićeva 132 0.45 0.386 2,648.00 138.00
PS0204000000 28 AI/1 M. Dvor Kranjčevićeva 43 0.57 0.518 3,971.00 769.75
PS0205000000 29 AI/4 M. Dvor Kranjčevićeva 37 0.51 0.468 3,609.00 183.97
PS0206000000 30 AII/1 M. Dvor Kranjčevićeva 31 0.57 0.563 4,397.00 336.00
PS0207000000 31 AII/4 M. Dvor Kranjčevićeva 25 0.57 0.468 3,795.80 1,318.90
PS0208000000 32 AIII/1 M. Dvor Kranjčevićeva 19 0.57 0.518 5,208.00 332.49
PS0209000000 33 AIII/4 M. Dvor Kranjčevićeva 13 0.45 0.565 3,071.00 401.94
PS0210000000 34 A4-5 M. Dvor Tešanjska 7 0.855 0.738 5,939.09 1,791.68
PS0261000000 35 HI/1 (H1D) Breka H. Sušića 29 0.3 0.233 2,373.00 95.00
PS0262000000 36 HI/7 (H1L) Breka H. Sušića 17 0.51 0.367 3,237.00 331.00
PS0263000000 37 HII/2 (H2L) Breka J. Najtharta 12 0.395 0.273 2,611.00 0.00
PS0264000000 38 HII/6 (H2D) Breka J. Najtharta 4 0.24 0.235 2,455.00 0.00
PS0265000000 39 HIII/2 (H3) Breka H. Orlovića 9 0.51 0.424 4,248.00 122.00
PS0266000000 40 BIII/2 (B3D) Breka Ismeta Mujezinovića 4 0.45 0.379 3,689.27 0.00
PS0267000000 41 BIII/6 (B3L) Breka Ismeta Mujezinovića 12 0.45 0.33 2,920.00 33.00
PS0268000000 42 BIV (B4) Breka Juraja Najtharta 11 0.825 0.788 7,365.00 436.30
PS0269000000 43 SI/1 (S1L) Breka Jovana Bijelića 1 0.57 0.353 2,488.00 235.00
PS0270000000 44 SI/8 (S1D) Breka Jovana Bijelića 8 0.45 0.457 2,761.00 520.86
PS0271000000 45 SII/1 (S2D) Breka Hasana Sušića 15 0.45 0.412 2,728.00 281.00
PS0272000000 46 SII/7 (S2L) Breka Hasan Sušića 1 0.57 0.422 3,175.00 143.00
PS0273000000 47 SIII/2 (S3) Breka Himze Polovine 49 0.675 0.599 5,568.00 586.25
PS0274000000 48 SIV (S4) Breka Himze Polovine 31 0.735 0.616 5,737.00 604.28
PS0275000000 49 SV (S5) Breka Hamze Orlovića 10 0.45 0.516 4,098.00 0.00
PS0276000000 50 HIV (H4) Breka Himze Polovine 21 0.28 0.287 2,860.00 279.40
PS0277000000 51 A2 Bjelave Himze Polovine 9 0.735 0.748 9,032.00 494.22
PS0284000000 52 Trampina Trampina 6 0.85 0.759 5,045.00 266.80
PS0285000000 53 JAT Ferhadija 4 0.57 0.516 2,854.00 299.00
PS0286000000 54 Tužilaštvo Radićeva 6 0.27 0.156 0.00 2,245.00
PS0287000000 55 CET-BAH Velešići Muhameda Efe. Pandže 4D 0.57 0.4 4,802.25 1,486.99
PS0289000000 56 DVOR Kalmija Baruha 1 0.34 0.276 3,365.15 361.38
PS0290000000 57 BBM Hasana Kikića 3 0.26 0.2 0.00 2,150.00
PS0293000000 58 BV Breka Ahmeda Muradbegovića bb 0.26 0.192 2,625.00 59.00
      Ukupno krovne 17.16 14.796 123,952.56 16,364.21
      Ukupno 102.41 60.002 425,341.72 101,325.51

PODRUČNA JEDINICA ALIPAŠINO POLJE

Šifra kotlovnice
Redni broj
Naziv kotlovnice
Adresa
Instalisana snaga 
MW
Angažovana snaga 
MW
Zagrijavana stambena površina 
m 2
Zagrijavana poslovna površina 
m 2
PS0112000000 59 K-5 Alipašino Polje Semira Frašte 22 56 44.497 439,364.98 53,496.77
PS0124000000 60 K-1 Alipašino Polje Bajrama Zenunija 7 6.2 3.874 38,676.00 1,921.75
PS0125000000 61 K-2 Alipašino Polje Ive Andrića 11 6 4.329 40,479.00 746.47
PS0126000000 62 K-3 Alipašino Polje Ive Andrića 10 5.9 3.501 33,035.00 4,841.72
PS0127000000 63 K-4 Alipašino Polje Ante Babića 15 6 3.949 40,416.00 1,454.86
PS0147000000 64 Smaila Šikala Smaila Šikala 2 0.45 0.243 2,133.00 131.90
      Ukupno 80.55 60.393 594,103.98 62,593.47
Krovne kotlovnice
PS0211000000 65 MI/3 Mojmilo Trg Barcelone 5 0.57 0.467 4,452.00 509.16
PS0212000000 66 MII/1 Mojmilo Trg Barcelone 6 0.57 0.49 4,452.00 228.31
PS0213000000 67 MIII/3 Mojmilo Olimpijska 30 0.57 0.482 4,452.00 451.84
PS0214000000 68 MIV/2 Mojmilo Olimpijska 33 0.51 0.385 4,309.00 0.00
PS0215000000 69 MIV/5 Mojmilo Olimpijska 39 0.57 0.468 4,773.00 0.00
PS0216000000 70 MV/3 Mojmilo Olimpijska 5 0.395 0.336 3,431.00 0.00
PS0217000000 71 MV/5 Mojmilo Olimpijska 9 0.45 0.362 4,146.00 0.00
PS0218000000 72 MV/8 Mojmilo Olimpijska 15 0.45 0.366 4,305.00 0.00
PS0219000000 73 MVI/2 Mojmilo Olimpijska 48 0.395 0.322 3,486.00 0.00
PS0220000000 74 MVII/2 Mojmilo Olimpijska 42 0.855 0.727 8,983.00 0.00
PS0221000000 75 MVIII/3 Mojmilo Olimpijska 24 0.855 0.744 8,213.00 0.00
PS0222000000 76 MIX/2 Mojmilo Olimpijska 14 0.51 0.404 4,424.00 0.00
PS0223000000 77 MX/2 Mojmilo Olimpijska 2 0.675 0.404 5,839.00 0.00
PS0291000000 78 Srce Adema buće bb 0.285 0.285 0.00 1,688.50
      Ukupno krovne 7.66 6.242 65,265.00 2,877.81
      Ukupno 88.21 66.635 659,368.98 65,471.28

PODRUČNA JEDINICA ILIDŽA

Šifra kotlovnice
Redni broj
Naziv kotlovnice
Adresa
Instalisana snaga 
MW
Angažovana snaga 
MW
Zagrijavana stambena površina 
m 2
Zagrijavana poslovna površina 
m 2
PS0113000000 79 Lužani Lužansko polje 38 14.6 7.514 58,146.99 3,062.53
PS0121000000 80 Mlade Bosne Josipa Slavenskog 16 3.1 1.732 16,104.00 236.60
PS0122000000 81 Tome Međe Josipa Slavenskog 26 1.6 0.921 7,760.00 436.00
PS0123000000 82 Mala Aleja Mala Aleja 38 7.33 5.611 24,040.06 26,787.41
PS0132000000 83 Ilijaš Hašima Spahića bb 12 5.225 30,348.80 12,163.95
PS0143000000 84 Osnovna škola Hadžići Anđelka Lazetića 15 0.93 1.314 3,964.00 7,011.00
PS0146000000 85 Kotlovnica "TEHEL" Bjelašnica Babin do bb 0.22 0.195 1,940.81 320.31
      Ukupno 39.78 22.512 142,304.66 50,017.80
Krovne kotlovnice
PS0278000000 86 SP-104 Hadžići Hadželi 99 0.932 0.547 5,986.68 590.71
PS0279000000 87 S-40 Hadžići Hadželi 112 0.26 0.246 2,053.00 22.00
PS0280000000 88 H-2 Hadžići Hadželi 73 0.855 0.566 5,279.00 254.00
PS0281000000 89 H-1 Hadžići Hadželi 3 0.45 0.232 4,708.00 41.00
PS0282000000 90 H-3 Hadžići Hadželi 44 0.57 0.526 4,699.00 279.00
PS0283000000 91 A-1 Hadžići Igmanska bb 0.57 0.435 4,351.86 379.70
PS0288000000 92 TIBRA 1 STUP NUKLEUS Dr Silve Rizvanbegović a2 3.45 2.516 37,648.21 3,048.30
PS0292000000 93 Sarajevo Waves 1,2 Otes bb 0.74 0.234 3,255.70 271.70
      Ukupno krovne 7.827 5.302 67,981.45 4,886.41
      Ukupno 47.607 27.814 210,286.11 54,904.21

PODRUČNA JEDINICA DOBRINJA

Šifra kotlovnice
Redni broj
Naziv kotlovnice
Adresa
Instalisana snaga 
MW
Angažovana snaga 
MW
Zagrijavana stambena površina 
m 2
Zagrijavana poslovna površina 
m 2
PS0134000000 94 KDIII-1 Dobrinja III Grada Kalgarija bb 21 16.371 230,887.92 12,619.20
PS0135000000 95 KDI-1 Dobrinja I Kunovska do br. 1 3.72 1.884 17,105.20 5,573.12
PS0136000000 96 KDI-2 Dobrinja I Lava Tolstoja 1 3 1.401 12,018.00 1,175.12
PS0137000000 97 KDI-3 Dobrinja I Trg zlatnih ljiljana do br.2 2.8 1.687 17,817.20 0.00
PS0138000000 98 KDI-4 Dobrinja I Trg zlatnih ljiljana do br.1 2.8 1.611 16,469.18 114.17
PS0139000000 99 KDI-5 Dobrinja I Trg Sabora bosanskog do br.2 2.79 0.908 8,976.43 73.60
PS0140000000 100 KDI-6 Dobrinja I Oslobodilaca Sarajeva 11 2.56 1.08 11,673.00 0.00
PS0141000000 101 KDI-7 Dobrinja I Vahide Maglajlić do 12 2.1 1.141 12,283.00 0.00
PS0142000000 102 KDI-8 Dobrinja I Miroslava Krleže do br.13 1.86 0.85 9,967.60 0.00
PS0144000000 103 KDIII-2 Dobrinja III Grada Bakua bb 0 0 0.00 0.00
PS0148000000 104 Dobrinja Exclusive Želimira Vidovića Kelija bb.  1.15 0.9 3,907.21 0.00
      Ukupno 43.78 27.833 341,104.74 19,555.21
Krovne kotlovnice
PS0224000000 105 AI/1 Dobrinja II Dobrinjske bolnice 12 0.26 0.146 1,304.00 0.00
PS0225000000 106 AI/3 Dobrinja II Dobrinjske bolnice  10 0.45 0.339 3,912.00 1,025.04
PS0226000000 107 AI/6 Dobrinja II Dobrinjske bolnice 7 0.45 0.362 3,937.00 575.40
PS0227000000 108 AI/8 Dobrinja II Dobrinjske bolnice  5 0.26 0.173 1,304.00 0.00
PS0228000000 109 AII/1 Dobrinja II Omladinskih radnih brigada  9 0.45 0.344 2,979.00 859.88
PS0229000000 110 AII/3 Dobrinja II Omladinskih radnih brigada  7 0.34 0.259 2,971.00 338.43
PS0230000000 111 AIII/2 Dobrinja II Nurije Pozderca 9 0.57 0.404 4,318.00 777.66
PS0231000000 112 AIII/5 Dobrinja II Nurije Pozderca 6 0.57 0.439 4,267.00 753.48
PS0232000000 113 BI/2 Dobrinja II Emila Zole 4 0.45 0.342 4,422.00 0.00
PS0233000000 114 BI/5 Dobrinja II Emila Zole 10 0.34 0.2 2,963.00 0.00
PS0234000000 115 BII/2 Dobrinja II Esada Pašalića 7 0.45 0.272 2,766.00 186.00
PS0235000000 116 BII/5 Dobrinja II Esada Pašalića 10 0.45 0.333 3,344.00 604.60
PS0236000000 117 BIII/3 Dobrinja II Salke  Lagumdžije 5 0.57 0.436 5,713.00 0.00
PS0237000000 118 BIV/1 Dobrinja II Salke Lagumdžije  9 0.23 0.115 978.00 272.70
PS0238000000 119 BIV/3 Dobrinja II Salke Lagumdžije  11 0.34 0.255 1,996.00 0.00
PS0239000000 120 BIV/5 Dobrinja II Salke Lagumdžije   13 0.45 0.324 2,936.00 668.09
PS0240000000 121 BIV/7 Dobrinja II Salke Lagumdžije  15 0.26 0.164 980.00 426.00
PS0241000000 122 BV/1 Dobrinja II Mustafe Kamerića 12 0.34 0.239 978.00 958.80
PS0242000000 123 BV/3 Dobrinja II Mustafe Kamerića 10 0.45 0.304 2,886.00 691.55
PS0243000000 124 BV/6 Dobrinja II Mustafe Kamerića 7 0.45 0.351 2,934.00 533.04
PS0244000000 125 BV/8 Dobrinja II Mustafe Kamerića 5 0.34 0.263 978.00 522.80
PS0245000000 126 BVI/3 Dobrinja II Mustafe Kamerića 3 0.57 0.53 5,959.00 179.20
PS0246000000 127 CI/2 Dobrinja II Avde Ćuka 3 0.26 0.226 2,396.00 0.00
PS0247000000 128 CII/2 Dobrinja II Avde Ćuka 6 0.34 0.215 3,180.00 0.00
PS0248000000 129 CIII/2 Dobrinja II Esada Pašalića 2 0 0 0.00 0.00
PS0249000000 130 CIII/5 Dobrinja II Esada Pašalića 5 0.57 0.375 3,560.00 678.40
PS0250000000 131 ABI/3 Dobrinja II Dobrinjske bolnice 3 0.51 0.418 5,060.00 0.00
PS0251000000 132 ABII/2 Dobrinja II Dobrinjske bolnice  16 0.51 0.348 3,623.00 383.50
PS0252000000 133 ABII/4 Dobrinja II Dobrinjske bolnice  14 0.45 0.308 3,282.00 381.86
PS0253000000 134 ABIII/2 Dobrinja II ORB 4 0.51 0.36 3,268.00 617.02
PS0254000000 135 ABIII/4 Dobrinja II ORB 2 0.675 0.398 3,711.00 1,413.78
PS0255000000 136 ABIV/2 Dobrinja II ORB 12 0.675 0.507 6,397.00 0.00
PS0256000000 137 ABV/3 Dobrinja II Nurije Pozderca 3 0.45 0.587 4,544.00 0.00
PS0257000000 138 ABV/4 Dobrinja II Nurije Pozderca 4 0.34 0.2 1,827.00 1,147.38
PS0258000000 139 ABVI/1 Dobrinja II Emila Zole 9 0.45 0.331 3,819.00 0.00
PS0259000000 140 ABVI/4 Dobrinja II Emila Zole 3 0.45 0.329 4,393.00 0.00
PS0260000000 141 BCI/2 Dobrinja II Salke Lagumdžije 6 0.57 0.499 5,041.00 0.00
      Ukupno 15.8 11.695 118,926.00 13,994.61
      Ukupno 59.58 39.528 460,030.74 33,549.82

 

Šifra kotlovnice
Redni broj
Naziv kotlovnice
Adresa
Instalisana snaga 
MW
Angažovana snaga 
MW
Zagrijavana stambena površina 
m 2
Zagrijavana poslovna površina 
m 2
SVE UKUPNO 502.297 333.291 2,871,889.63 445,292.03