033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00

Stanje sistema

Pregled objekata koji se ne griju na dan 23.02.2118. u 14:00 sati.

Sistem daljinskog grijanja radi bez većih problema.


Pregled objekata koji se ne griju.

Toplane, 23.02.2018.

 

 

Arhiva:
Pregled objekata koji se ne griju na dan 23.02.2118. u 14:00 sati.
INFORMACIJA
JAVNI OGLAS
OBAVJEŠTENJE
OBAVJEŠTENJE
OBAVJEŠTENJE
INFORMACIJA ZA KORISNIKE
OBAVIJEST KORISNICIMA
INFORMACIJA
OBAVJEŠTENJE

 

Pregled svih stanja sistema možete vidjeti ovdje.