033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00

Stanje sistema

Pregled objekata koji se ne griju na dan 15.12.2017. u 08:30 sati.

Sistem daljinskog grijanja radi bez većih problema.


Pregled objekata koji se ne griju.

Toplane, 15.12.2017.

 

 

Arhiva:
Pregled objekata koji se ne griju na dan 15.12.2017. u 08:30 sati.
OBAVJEŠTENJE
INFORMACIJA ZA KORISNIKE
OBAVIJEST KORISNICIMA
INFORMACIJA
OBAVJEŠTENJE
IZVJEŠTAJ DISTRIBUTIVNA MREŽA
IZVJEŠTAJ POSTROJENJA
INFORMACIJA ZA KORISNIKE
REMONT I REKONSTRUKCIJA

 

Pregled svih stanja sistema možete vidjeti ovdje.