033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00

Stanje sistema

OBAVIJEST KORISNICIMA

Termini funkcionalnih proba toplifikacionog sistema

KJKP „Toplane–Sarajevo“ d.o.o. obavještavaju korisnike da će u periodu 15.09.-20.09.2017.godine, u terminima od 08h do16h, vršiti funkcionalne probe sistema centralnog grijanja u cilju provjere spremnosti postrojenja za nastupajuću sezonu grijanja.
Funkcionalne probe toplifikacionog sistema će biti vršene po slijedećem rasporedu:
• dana 15.09.2017.godine:
- naselja vezana za područnu jedinicu Centar;
- naselja vezana za područnu jedinicu Novo Sarajevo I, i to: Pofalići, Dolac Malta, dio naselja Čengić Vila, dio naselja Otoka-ul.Džemala Bijedića;
• dana 18.09.2017.godine
- naselja vezana za područnu jedinicu Dobrinja;
- naselja vezana za područnu jedinicu Ilidža, Ilijaš, Hadžići;
• dana 19.09.2017.godine
- naselja vezana za područnu jedinicu Alipašino polje;
• dana 20.09.2017.godine
- naselja vezana za područnu jedinicu Novo Sarajevo II, i to: Grbavica, Hrasno, dio naselja Čengić Vila, dio naselja Aneks, dio naselja Otoka,);
U skladu sa navedenim neophodno ja da do početka funkcionalnih proba okončate sve radove na instalacijama centralnog grijanja i o tome upoznate vašeg upravnika (upravitelja), kako bismo izvršili dopunjavanje toplifikacionog sistema tehnološkom vodom i stvorili uslove za izvođenje funkcionalnih proba.
NAPOMENA: U slučaju eventualnih kvarova i curenja na instalacijana potrebno je da obavijestite upravnika (upravitelja) zgrade ili našu dežurnu službu na kontakt telefon broj 033/650-979.

Toplane, 08.09.2017.

 

 

Arhiva:
Pregled objekata koji se ne griju na dan 19.03.2118. u 08:30 sati.
INFORMACIJA
JAVNI OGLAS
OBAVJEŠTENJE
OBAVJEŠTENJE
OBAVJEŠTENJE
INFORMACIJA ZA KORISNIKE
OBAVIJEST KORISNICIMA
INFORMACIJA
OBAVJEŠTENJE

 

Pregled svih stanja sistema možete vidjeti ovdje.