033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00

Tenderi

ODLUKA O DODJELI UGOVORA USKLADU SA OKVIRNIM SPORAZUMOM

Pružanje usluga iznajmljivanja rješenja štampe KP 02/16/17/18


Pružanje usluga iznajmljivanja rješenja štampe KP 02/16/17/18.

Toplane, 09.02.2018.


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Nabavka kugl ventila JNR 11-1/2018

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Izvođenje građevinskih radova na tekućem održavanju objekata KZ 22/18

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Pružanje usluga kreditnog zaduženja JN 05/2018

ODLUKA O PONIŠTENJU NABAVKE

Nabavka čeličnih cijevi i čeličnih fitinga za zavarivanje JNR 10/2018

ODLUKA O DODJELI UGOVORA USKLADU SA OKVIRNIM SPORAZUMOM

Nabavka pogonskog goriva JN 03/2016/2017/2018

ODLUKA O PONIŠTENJU NABAVKE

Nabavka rezervnih dijelova KZ 20/18 LOT 2 rezervni dijelovi za Weishaupt gorionike

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Nabavka rezervnih dijelova KZ 20/18 LOT 1 rezervni dijelovi za Veissmann gorionike

ODLUKA O DODJELI UGOVORA USKLADU SA OKVIRNIM SPORAZUMOM

Pružanje usluga ugradnje i povezivanje sigurnosnih sistema zaštite KP 13/15/16/17/18