033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00

Tenderi

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Nabavka antivirusnog softvera Sophos KP 40/17


Nabavka antivirusnog softvera Sophos KP 40/17.

Toplane, 03.01.2018.


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Nabavka čeličnih profila KZ 04/18

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Nabavka sredstava za održavanje higijene KZ 06/2018

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Tehnička i fizička zaštita imovine i ljudi JN 03/2018

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji kotlovnice Alipašin most -1 i pripadajućeg dimnjaka PR 04/18

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Izvođenje građevinskih radova na novim distributivnim mrežama JNRGR 02-1/2018

ODLUKA O DODJELI UGOVORA USKLADU SA OKVIRNIM SPORAZUMOM

Nabavka telekomunikacijskih usluga interneta JN 02/2017/2018

ODLUKA O DODJELI UGOVORA USKLADU SA OKVIRNIM SPORAZUMOM

Pružanje usluga čišćenja i održavanija higijene prostorija KP 01/16/17/18

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Nabavka kotlova i gorionika sa pretećom opremom JNR 01-02/2018

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenijem radova na izgradnji kotlovnice Alipašin most-1 i pripadajućeg dimnjaka PR 04/18

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Hitne intervencije na distributivnim mrežama JNRGR 06/2018