033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00

Novosti

OBAVJEŠTENJE

Projekat uspostave sistema finansijskog upravljanja i kontrole sa registrom rizika.

KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo je, dana 14.12.2017. godine, okončalo aktivnosti na implementaciji PROJEKTA USPOSTAVE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE SA REGISTROM RIZIKA (u saradnji sa konsultantskom kućom Sevoi grupa d.o.o.), a u skladu sa Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru FBiH i Pravilnikom o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH.
Okončanjem cjelokupnog Projekta, KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo je ispunilo zakonsku obavezu, a od 2018. godine sistem finansijskog upravljanja i kontrole sa registrom rizika će biti predmet permanentnog preispitivanja, kontrole i poboljšanja od strane naših radnika.

Toplane, 22.12.2017.


ODLUKA

Poništenje javne licitacije

INFORMACIJA

Potpisan Ugovor o izgradnji krovne gasne kotlovnice „Otoka Meander“

INFORMACIJA

STUDENTI PRIRODNO - MATEMATIČKOG FAKULTETA UNSA POSJETILI SLUŽBU LABORATORIJA TOPLANA SARAJEVO

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Sezona grijanja za 2017/2018. godinu u Sarajevu će biti produžena

JAVNI OGLAS

Prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci

INFORMACIJA

Formiran Energetski klub Jugoistočne Evrope (South-eastern Europe Energy Lodge)

INFORMACIJA

Srednjoškolci na praksi u Toplanama

INFORMACIJA

KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o. 2017. godinu završile sa pozitivnim finansijskim rezultatom