033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00

Novosti

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE

Novi centar za komunalne usluge

Ovim putem vas obavještavamo da je danas, 18.09.2017. godine svečano otvoren Centar za komunalne usluge u Sarajevu, u ulici Envera Šehovića br. 14, u kojem je omogućen prijem zahtjeva i uplata računa (bez provizije) i izdavanje potrebnih saglasnosti, sve na jednom mjestu, svim korisnicima KJKP „Sarajevogas“ d.o.o., KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o., KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. i KJKP „Rad“ d.o.o. Sarajevo.
S tim u vezi, od utorka 19.12.2017. godine, KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo će svojim trenutnim i budućim korisnicima biti dostupne na ukupno četiri adrese u Sarajevu (u ulici Džemala Bijedića do br. 72; Semira Frašte br. 22; Alipašina bb - Kotlovnica Zetra i Envera Šehovića br. 14), a sve u cilju unapređenja komunikacije sa korisnicima i kvalitetne korisničke podrške.

Toplane, 19.12.2017.


SJEDNICA VLADE KANTONA SARAJEVO

Ispoštovana preporuka Konkurencijskog vijeća BiH, izmijenjen Tarifni sistem „Toplana“

JAVNI OGLAS

Prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

INFORMACIJA

Ugradnja vrelovodnih kotlova i ekspanzionih posuda u kotlovnicu „Alipašin most 1“

INFORMACIJA

Institut za akreditaciju BiH - „BATA“ izvršio Drugu nadzornu posjetu u Odjelu isnspekcijskog tijela za verifikaciju mjerila toplotne energije

INFORMACIJA

Realizacija planiranih aktivnosti u periodu van sezone grijanja zaključno sa 30.06.2018.godine

OBAVJEŠTENJE

Obustava obračuna naknade za vrijeme privremenog isključenja iz toplifikacionog sistema

INFORMACIJA

Planirane aktivnosti Toplana u periodu van sezone grijanja

JAVNI OGLAS

Prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

POSJETA

Premijer Zolj, ministri Hasanspahić i Lukić sa upravom „Toplana“ obišli gradilište: Intenzivirana gradnja kotlovnice „Alipašin most 1“, najvećeg poslijeratnog energetskog projekta u Sarajevu