033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00

Novosti

OBAVIJEST ZA KORISNIKE

Vlada Kantona Sarajevo donijela Odluku o sniženju cijena centralnog grijanja za 2,3 % sa primjenom od 01.01.2018. godine

KJKP „Toplane – Sarajevo“ d.o.o. obavještavaju korisnike centralnog grijanja da je Vlada Kantona Sarajevo na svojoj 107. sjednici, održanoj 28.12.2017.godine, donijela Odluku o visini tarifnih stavova KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o., broj: 02-05-36756-9/17 kojom su utvrđene nove cijene centralnog grijanja za sve kategorije korisnika, snižene za 2,3 % u odnosu na cijene koje su bile u primjeni do 31.12.2017.godine.
Novoutvrđene cijene centralnog grijanja se primjenjuje od 01. januara 2018.godine.

Toplane, 04.01.2018.

 

 

Arhiva:
DARIVANJE KRVI
OLIMPIJSKI ZNAK
INFORMACIJA
ČESTITKA
OBAVIJEST ZA KORISNIKE
OBAVJEŠTENJE
OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE
JAVNI OGLAS
DANFOSS U POSJETI TOPLANAMA
PRESS KONFERENCIJA

 

Pregled svih novosti možete vidjeti ovdje.