033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00

Novosti

OBAVIJEST ZA KORISNIKE

Vlada Kantona Sarajevo donijela Odluku o sniženju cijena centralnog grijanja za 2,3 % sa primjenom od 01.01.2018. godine

KJKP „Toplane – Sarajevo“ d.o.o. obavještavaju korisnike centralnog grijanja da je Vlada Kantona Sarajevo na svojoj 107. sjednici, održanoj 28.12.2017.godine, donijela Odluku o visini tarifnih stavova KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o., broj: 02-05-36756-9/17 kojom su utvrđene nove cijene centralnog grijanja za sve kategorije korisnika, snižene za 2,3 % u odnosu na cijene koje su bile u primjeni do 31.12.2017.godine.
Novoutvrđene cijene centralnog grijanja se primjenjuje od 01. januara 2018.godine.

Toplane, 04.01.2018.


ODLUKA

Poništenje javne licitacije

INFORMACIJA

Potpisan Ugovor o izgradnji krovne gasne kotlovnice „Otoka Meander“

INFORMACIJA

STUDENTI PRIRODNO - MATEMATIČKOG FAKULTETA UNSA POSJETILI SLUŽBU LABORATORIJA TOPLANA SARAJEVO

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Sezona grijanja za 2017/2018. godinu u Sarajevu će biti produžena

JAVNI OGLAS

Prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci

INFORMACIJA

Formiran Energetski klub Jugoistočne Evrope (South-eastern Europe Energy Lodge)

INFORMACIJA

Srednjoškolci na praksi u Toplanama

INFORMACIJA

KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o. 2017. godinu završile sa pozitivnim finansijskim rezultatom