033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00

Novosti

OBAVIJEST ZA KORISNIKE

Vlada Kantona Sarajevo donijela Odluku o sniženju cijena centralnog grijanja za 2,3 % sa primjenom od 01.01.2018. godine

KJKP „Toplane – Sarajevo“ d.o.o. obavještavaju korisnike centralnog grijanja da je Vlada Kantona Sarajevo na svojoj 107. sjednici, održanoj 28.12.2017.godine, donijela Odluku o visini tarifnih stavova KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o., broj: 02-05-36756-9/17 kojom su utvrđene nove cijene centralnog grijanja za sve kategorije korisnika, snižene za 2,3 % u odnosu na cijene koje su bile u primjeni do 31.12.2017.godine.
Novoutvrđene cijene centralnog grijanja se primjenjuje od 01. januara 2018.godine.

Toplane, 04.01.2018.


SJEDNICA VLADE KANTONA SARAJEVO

Ispoštovana preporuka Konkurencijskog vijeća BiH, izmijenjen Tarifni sistem „Toplana“

JAVNI OGLAS

Prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

INFORMACIJA

Ugradnja vrelovodnih kotlova i ekspanzionih posuda u kotlovnicu „Alipašin most 1“

INFORMACIJA

Institut za akreditaciju BiH - „BATA“ izvršio Drugu nadzornu posjetu u Odjelu isnspekcijskog tijela za verifikaciju mjerila toplotne energije

INFORMACIJA

Realizacija planiranih aktivnosti u periodu van sezone grijanja zaključno sa 30.06.2018.godine

OBAVJEŠTENJE

Obustava obračuna naknade za vrijeme privremenog isključenja iz toplifikacionog sistema

INFORMACIJA

Planirane aktivnosti Toplana u periodu van sezone grijanja

JAVNI OGLAS

Prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

POSJETA

Premijer Zolj, ministri Hasanspahić i Lukić sa upravom „Toplana“ obišli gradilište: Intenzivirana gradnja kotlovnice „Alipašin most 1“, najvećeg poslijeratnog energetskog projekta u Sarajevu