033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00

Stanje sistema

INFORMACIJA ZA KORISNIKE

UPRAVNICI

Shodno novom Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine Kantona Sarajevo br.19/17 od 18.05.2017.godine) KJKP “Toplane-Sarajevo“ d.o.o., Sarajevo je obnovilo ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji na održavanju instalacija centralnog grijanja i ugovore o izvođenju hitnih popravki na instalacijama centralnog grijanja sa sljedećim upravnicima:
- "SARAJEVOSTAN" d.d. Sarajevo,
- "JOBING" d.o.o. Sarajevo,
- "STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA" sa p.o. Sarajevo,
- "TIP-TOP" d.o.o. Sarajevo,
- "HIDROMONTAŽA" d.d. Sarajevo.
Ovim je obezbjeđena usluga po osnovu hitnih intervencija, odnosno poslovno-tehničke saradnje za ukupno 4.797 stambenih prostora i 189 poslovnih prostora.
Ukupna kvadratura stambenih/poslovnih prostora obuhvaćena navedenim ugovorima iznosi: 294.462 m².

Dodatne informacije o upravnicima sa kojim smo zaključili ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji na održavanju instalacija centralnog grijanja i ugovore o izvođenju hitnih popravki na instalacijama centralnog grijanja, sa pregledom objekata, možete dobiti odabirom linka UPRAVNICI.

Toplane, 25.09.2017.


IZVJEŠTAJ

Izvještaj o hitnim intervencijama i rekonstrukciji distributivne mreže za 2017 godinu

Pregled objekata koji se ne griju na dan 20.04.2018. u 08:30 sati.

Sistem daljinskog grijanja radi bez većih problema.

INFORMACIJA

Spisak postrojenja koja su radila sa prekidima u 2017 godini

JAVNI OGLAS

Prodaja službenog motornog vozila putem javne licitacije

OBAVJEŠTENJE

Rad blagajni

OBAVJEŠTENJE

Produženi dnevni režim zagrijavanja

OBAVJEŠTENJE

Obavještenje za korisnike

OBAVIJEST KORISNICIMA

Termini funkcionalnih proba toplifikacionog sistema