033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00

Stanje sistema

INFORMACIJA ZA KORISNIKE

Novi račun za centralno grijanje

Račun za centralno grijanje (u daljem tekstu: račun) ispostavlja se korisnicima usluge svakog mjeseca. Na svakom računu je naveden datum izdavanja i datum dospijeća plaćanja računa, te mjesec na koji se račun odnosi.

Ukoliko korisnik usluge ne zaprimi račun za protekli mjesec dužan je o tome obavijestiti KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo (putem pošte -na adresu: Semira Frašte br. 22. ili putem e-maila na adresu: info@toplane-sa.co.ba), koje će mu u najkraćem mogućem roku izdati kopiju računa.

Račun sadrži podatke o korisniku usluge, detaljne podatke potrebne za obračun i raspodjelu utrošene toplotne energije, te podatke o mjernom mjestu i očitanju mjerila toplotne energije (za objekte za koje se utrošena toplotna energija obračunava na osnovu registrirovane/očitane potrošnje na zajedničkom/individualnom mjerilu toplotne energije).

OBJAŠNJENJE STAVKI RAČUNA.

Toplane, 22.08.2016.


IZVJEŠTAJ

Izvještaj o hitnim intervencijama i rekonstrukciji distributivne mreže za 2017 godinu

Pregled objekata koji se ne griju na dan 20.04.2018. u 08:30 sati.

Sistem daljinskog grijanja radi bez većih problema.

INFORMACIJA

Spisak postrojenja koja su radila sa prekidima u 2017 godini

JAVNI OGLAS

Prodaja službenog motornog vozila putem javne licitacije

OBAVJEŠTENJE

Rad blagajni

OBAVJEŠTENJE

Produženi dnevni režim zagrijavanja

OBAVJEŠTENJE

Obavještenje za korisnike

OBAVIJEST KORISNICIMA

Termini funkcionalnih proba toplifikacionog sistema