033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00

Stanje sistema

REMONT I REKONSTRUKCIJA

U cilju pripreme za narednu sezonu grijanja KJKP “Toplane - Sarajevo” d.o.o. provode aktivnosti na remontu i rekonstrukciji toplifikacionog sistema

U periodu van sezone grijanja KJKP "Toplane – Sarajevo" d.o.o. poduzimaju čitav niz aktivnosti na redovnom i preventivnom održavanju i rekonstrukciji toplifikacionih sistema ili dijelova sistema, u cilju bolje pripreme za narednu sezonu grijanja.

U tom kontekstu vrši se kompletan remont kotlovskih postrojenja, toplotnih podstanica, distributivne mreže sa pripadajućim šahtovima i mjerača utroška toplotne energije što podrazumijeva pripremu instalacija u toplifikacionim sistemima, održavanje i zamjenu dotrajalih dijelova, na kojima su u toku prethodne sezone grijanja uočeni tehnički nedostaci kao i moguća poboljšanja u kvalitetu mašinske i elektro opreme. Ove aktivnosti se obavljaju kako bi Preduzeće 20. septembra bilo pogonski spremno za početak nove sezone grijanja.

Toplane, 15.07.2016.

 

 

Arhiva:
Pregled objekata koji se ne griju na dan 19.03.2118. u 08:30 sati.
INFORMACIJA
JAVNI OGLAS
OBAVJEŠTENJE
OBAVJEŠTENJE
OBAVJEŠTENJE
INFORMACIJA ZA KORISNIKE
OBAVIJEST KORISNICIMA
INFORMACIJA
OBAVJEŠTENJE

 

Pregled svih stanja sistema možete vidjeti ovdje.