033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00

Stanje sistema

REMONT I REKONSTRUKCIJA

U cilju pripreme za narednu sezonu grijanja KJKP “Toplane - Sarajevo” d.o.o. provode aktivnosti na remontu i rekonstrukciji toplifikacionog sistema

U periodu van sezone grijanja KJKP "Toplane – Sarajevo" d.o.o. poduzimaju čitav niz aktivnosti na redovnom i preventivnom održavanju i rekonstrukciji toplifikacionih sistema ili dijelova sistema, u cilju bolje pripreme za narednu sezonu grijanja.

U tom kontekstu vrši se kompletan remont kotlovskih postrojenja, toplotnih podstanica, distributivne mreže sa pripadajućim šahtovima i mjerača utroška toplotne energije što podrazumijeva pripremu instalacija u toplifikacionim sistemima, održavanje i zamjenu dotrajalih dijelova, na kojima su u toku prethodne sezone grijanja uočeni tehnički nedostaci kao i moguća poboljšanja u kvalitetu mašinske i elektro opreme. Ove aktivnosti se obavljaju kako bi Preduzeće 20. septembra bilo pogonski spremno za početak nove sezone grijanja.

Toplane, 15.07.2016.


IZVJEŠTAJ

Izvještaj o hitnim intervencijama i rekonstrukciji distributivne mreže za 2017 godinu

Pregled objekata koji se ne griju na dan 20.04.2018. u 08:30 sati.

Sistem daljinskog grijanja radi bez većih problema.

INFORMACIJA

Spisak postrojenja koja su radila sa prekidima u 2017 godini

JAVNI OGLAS

Prodaja službenog motornog vozila putem javne licitacije

OBAVJEŠTENJE

Rad blagajni

OBAVJEŠTENJE

Produženi dnevni režim zagrijavanja

OBAVJEŠTENJE

Obavještenje za korisnike

OBAVIJEST KORISNICIMA

Termini funkcionalnih proba toplifikacionog sistema