033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00

Da biste provjerili stanje Vašeg računa treba da unesete u dole predviđeno polje šifru korisnika, koja se nalazi na Vašem računu i pritisnete "ok".
Da biste vidjeli očitanje mjerila za obračunski mjesec unesite Vašu šifru i kliknite "ok".

Informacije korisnicima

U cilju što bolje komunikacije sa korisnicima naših usluga, otvoreni su Centri za korisnike

Dostava računa u elektronskoj formi

KJKP "Toplane - Sarajevo" ovim putem obavještavaju korisnike, da je od 01.02.2015. godine aktivirana usluga dostavljanja mjesečnih računa u elektronskoj formi, putem ElGato platforme.

DANFOSS U POSJETI TOPLANAMA

Predstavnici "Danfoss GES. m. b. h." u KJKP "Toplane – Sarajevo" d.o.o. održali trening instalatera mjerila toplotne energije

Pregled objekata koji se ne griju na dan 17.11.2017. u 8:30 sati.

Sistem daljinskog grijanja radi bez većih problema.


ODLUKA O PONIŠTENJU NABAVKE

Pružanje usluga provođenja certifikacijskog audita integrisanog sistema upravljanja KP 25/17

MAPA POSTROJENJA

Mapu možete vidjeti u vektorskom obliku...