033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00

Da biste provjerili stanje Vašeg računa treba da unesete u dole predviđeno polje šifru korisnika, koja se nalazi na Vašem računu i pritisnete "ok".
Da biste vidjeli očitanje mjerila za obračunski mjesec unesite Vašu šifru i kliknite "ok".

Informacije korisnicima

U cilju što bolje komunikacije sa korisnicima naših usluga, otvoreni su Centri za korisnike

Dostava računa u elektronskoj formi

KJKP "Toplane - Sarajevo" ovim putem obavještavaju korisnike, da je od 01.02.2015. godine aktivirana usluga dostavljanja mjesečnih računa u elektronskoj formi, putem ElGato platforme.

INFORMACIJA

Srednjoškolci na praksi u Toplanama

Pregled objekata koji se ne griju na dan 19.03.2118. u 08:30 sati.

Sistem daljinskog grijanja radi bez većih problema.


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Hitne intervencije na distributivnim mrežama JNRGR 06/2018

MAPA POSTROJENJA

Mapu možete vidjeti u vektorskom obliku...