033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00

Da biste provjerili stanje Vašeg računa treba da unesete u dole predviđeno polje šifru korisnika, koja se nalazi na Vašem računu i pritisnete "ok".
Da biste vidjeli očitanje mjerila za obračunski mjesec unesite Vašu šifru i kliknite "ok".

Informacije korisnicima

U cilju što bolje komunikacije sa korisnicima naših usluga, otvoreni su Centri za korisnike

Dostava računa u elektronskoj formi

KJKP "Toplane - Sarajevo" ovim putem obavještavaju korisnike, da je od 01.02.2015. godine aktivirana usluga dostavljanja mjesečnih računa u elektronskoj formi, putem ElGato platforme.

ODLUKA

Poništenje javne licitacije


INFORMACIJA

Potpisan Ugovor o izgradnji krovne gasne kotlovnice „Otoka Meander“

IZVJEŠTAJ

Izvještaj o hitnim intervencijama i rekonstrukciji distributivne mreže za 2017 godinu


POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenijem radova na izgradnji kotlovnice Alipašin most-1, pripadajućeg dimnjaka i priključnog vrelovoda PR 04/18

MAPA POSTROJENJA

Mapu možete vidjeti u vektorskom obliku...